Nekategorisano

Enterotipovi – koji tip crijeva imamo?

Ranih 1900-ih godina otkriveno je da svaki čovjek  pripada jednoj od četiri glavne krvne grupe, a danas su znanstvenici u Evropskoj Laboratoriji za Molekularnu Biologiju (EMBL) u Heidelbergu, Njemačka i saradnici u međunarodnom konzorciju MetaHIT, otkrili da također postoje i tri različite vrste crijeva u našim prbavnim traktovima.

To je uzbudljivo otkriće koje je potaknulo opsežnija istraživanja budući da stručnjaci tvrde da zdravlje počiva u crijevima i da je dobra probava temelj zdravlja i dugovječnosti.
Bakterije su od krucijalne važnosti za zdravlje jer je  75% tjelesnog imunološkog sistema smješteno u probavnom traktu. Dobre bakterije održavaju balans ovog sistema pomažući nam da probavimo hranu, razbijaju toksine i  proizvode određene nutrijente čineći barijeru od stranih napasnika. Uvriježeno mišljenje je bilo da crijevne bakterije zavise od podneblja, kao što su mjesto življenja, klima ili prehrambene navike, ali došlo se do saznanja da to ne ovisi o tome nego da se dominantne bakterije mogu razlikovati i unutar porodice.
„Otkrili smo da kombinacija mikroba u ljudskom crijevu nije slučajna“ kaže Peer Bork koji je vodio istraživanje na EMBL „naša crijevna flora može se podijeliti u tri različite vrste zajednica – ili tri različita ekosustava“.
Nakon istraživanja uzoraka iz cijelog svijeta, sa svih kontinenata i različitih rasa, otkrili su da se tipovi crijeva mogu podijeliti samo na temelju toga koja vrsta bakterije je dominantna i na osnovu toga se mogu prepoznati tri vrste crijeva ili enterotipovi.
Kao i kod krvnih grupa, te crijevne vrste su neovisne o osobinama kao što su spol, dob, rasa, nacionalnost ili index tjelesne mase.
Dr. Bork i njegove kolege su utvrdile da svaki od tipova čini jedinstvenu ravnotežu enzima. Enterotip 1 proizvodi više enzima za proizvodnju vitamina B7 (također poznat kao biotin), a enterotip 2 više enzima za vitamin B1 (tiamin). Svaki od tri enterotipa ima različit balans bakterija. Ljudi sa tipom 1, na primjer, imaju visok nivo bakterija zvanih bakteroidi, dok kod enterotipa 2 bakteroidi su relativno rijetki dok je rod prevotela neobično čest. Kod enterotipa 3 preovladavaju ruminokokusi.
Ovo su uzbudljive vijesti jer 1 od 4 osobe pate od neke vrste iritabilnog crijeva, a buduća istraživanja mogu dovesti do razumijevanja kako prehrana utječe na jedan enterotip i kako se enterotip ponaša pri probavi i asimilaciji određene hrane.

Pri preuzimanju teksta/sadržaja sa web stranice iftarskimeni.com dužni ste navesti izvor i staviti link na izvorni sadržaj!