Nekategorisano

Laktoza

Laktoza je prirodni šećer koji se nalazi u mlijeku i mliječnim proizvodima i čini 2-8% čvrste supstance. Kako bi se mogao absorbovati , u crijevima čovjeka se luči enzim laktaza  i ovaj enzim dijeli molekulu laktoze na glukozu i galaktozu. Nažalost, kod nekih osoba zbog genskih, ali i drugih predispozicija dešava se da nemaju enzim laktazu, zbog čega se javlja intolerancija tj. nepodnošenje laktoze.